ഇംഗ്ലീഷ്


 

The forgotten word
Was like an unsatisfied soul...
Wandered through my mind...
My flower scented journeys..
Weeps and steps down to start their journey ...
When my silence shakes you gently...
Try to recall what is that you lost...?
The red flower which remained in your
Witchery board..
Reminds me the guest who never visits....
When you lost the control of the boat,
I didn't understand, why your eyes were
Swollen...
Is it for the dead, untold words...or
For your unending loneliness.. ?

Comments

സംവാദത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം

പേര് *

ഇ-മെയില്‍ വിലാസം*

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ഇവിടെ മംഗ്ളീഷില്‍ എഴുതാം ...Ctrl+G അമര്‍ത്തി ഭാഷ മാറ്റാം ...

Verification Code